НОВ РЕГЛАМЕНТ ЗА ПЛАЩАНЕ

Уведомяваме ви, че от 01.02.2020 г. се налага да спрем да приемаме плащания в брой в офисите и складовете на Европапир България ЕООД.
Считано от тази дата, ще можем да приемаме плащания, извършени само по банков път (чрез платежно нареждане или внасяне парите в брой на банково гише) към банковата сметка, посочена на нашите документи. 
Ще продължим да извършваме доставки до клиенти срещу плащане, посредством услугата „пощенски паричен превод“ от оторизирани превозвачи. Тази услуга функционира аналогично на познатата услуга „наложен платеж“.